Reiki´nin zararlı olduğu durumlar olabilir mi?


Reiki veren kişi aslında tedaviyi yapan değildir. Reiki enerjisinin kendisi tarafından akmasına izin veren bir kanaldır. O iyileştiren değildir, Reiki enerjisi iyilestirmeyi yapandır. Bütün kişiliğini, egosunu askıya alır bir Reiki seansı süresince.  Reiki enerjisi nereye gideceğini bilir, akıllıdır, doğanın dengesini takip eder. Reiki terapisti sadece zihinsel olarak aradan çıkar ve vücudunu bu enerjinin emrine sunar. Bir reiki seansı sırasında hiç bir zaman aşırı veya az reiki enerjisi almaz tedavi gören kişi.